Choď na obsah Choď na menu
 


Povel "Sadni!"

 
 

S nácvikom tohto povelu môžete začať v dobe , kedy si šteňa samo po hre alebo pri ukázaní maškrty sadá . Dôležité je vystihnúť moment , kedy si šteňa chce sadnúť a predtým vysloviť povel " Sadni ! " . Pokiaľ šteňa po vydaní povelu sadne , pochváľte ho a dejte mu maškrtu . V iných prípadoch nacvičujte tento povel tak , že nad hlavu zdvihnete ruku s maškrtou a druhou rukou ľahko tlačíte psovi na zadok , pričom hlasno vyslovíte povel " Sadni ! " , s dôrazom na hlásku s . Na vodítku cvičte povel tak , že v pravej ruke držíte vodítko a maškrtu , zatiahnete vodítkom nahor , asi pod uhlom 42 stupňov , pričom ruka s vodítkom a maškrtou je vzdialená asi 20 cm od hlavy psa tak , aby pes maškrtu dobre videl . Vyslovte povel , a zároveň môžete mierne zatlačiť psovi na zadnú časť tela . V dobe vychádzok tento cvik upevňujte tak , že počas chôdze sa zastavíte , dáte psovi povel a súčasne trhnete vodítkom mierne nahor tak , aby ste mu zamedzili chôdzu . Ďalej pokračujete ako v predchádzajúcom prípade . Z tejto pozície vždy šteňa uvoľnite povelom " Voľno ! " . Vždy, keď šteňa urobí správne požadovaný úkon , nezabudnite ho pochváliť a odmeniť . Tento cvik opakujte maximálne päťkrát , ďalšie opakovanie psa prestane baviť a nesústredí sa naň . Dajte šteňaťu voľno , a s odstupom času cvik zopakujte .

Signál ruky :
Pri vydaní tohto povelu predpažte pravú ruku dlaňou vpred , pričom špičky prstov sú vo výške vašich očí .

 

Povel "ľahni!"Cieľom tohto cvičenia je naučiť psa , aby si na vyslovenie povelu okamžite ľahol bez ohľadu na akékoľvek rozptyľovanie . Niektoré psy sa tomuto povelu učia neradi , pretože táto poloha je pre nich prejavom podriadenosti , preto sa tento cvik musí prevádzať trpezlivo . Existuje niekoľko spôsobov , ako psa tomuto úkonu naučiť . Pre šteňatá je najvhodnejšie použitie maškrty , spojené s ťahom vodítka a signálom ruky . Posaďte psa ku svojej ľavej nohe , v pravej ruke schovajte maškrtu .  Podrepnite si ku psovi a vyslovte jeho meno , aby ste upútali jeho pozornosť . Ihneď za menom vyslovte povel " Ľahni ! " , zároveň urobte pohyb rukou s maškrtou , ktorý začína nad hlavou psa a oblúkom ide okolo psieho nosa až na zem . Môžete mu pomôcť ľahkým ťahom vodítka smerom dole alebo miernym tlakom na chrbát .  Maškrtu ťahajte pomaly po zemi dopredu , tak, aby na ňu pes dosiahol až z polohy v ľahu . Keď si pes správne ľahne , pochváľte ho a dejte mu maškrtu . Nechajte mu chvíľu ruku položenú na chrbte , aby zostal v ľahu , a po chvíli ho prepusťte povelom " Voľno ! " . V prípade , že pes nejaví žiadnu snahu si ľahnúť, vyslovte povel , zároveň stiahnite ľavou rukou vodítko dole , pravou rukou uchopte zvnútra ľavú prednú nohu psa a obe nohy podtrhnite dopredu . Tento cvik opakujte maximálne päťkrát , potom sa so psom pohrajte a cvičenie opakujte . Počas dňa tento nácvik opakujte niekoľkokrát .

Signál ruky :
Pri vyslovení povelu urobte pohyb rukou z miesta nad hlavou psa , vedený oblúkom nadol .

Povel "Zostan!"

Cieľom tohto cvičenia je, aby pes zostal samostatne v určenej polohe na určenom mieste. Výcvik sa vykonáva súčasne s výcvikom povelov "Sadni!" a "Ľahni!". Pes musí zostať sedieť alebo ležať do doby, dokiaľ mu nedovolíte vstať. Pred nácvikom tohto povelu pes musí ovládať povel "Sadni!" a "Ľahni!". Psa posaďte k vašej ľavej nohe, vodítko zatiahnite rovno nahor nad hlavu psa a vyslovte povel "Zostaň!". Pri vyslovení tohto povelu neoslovujte psa menom, to pre neho znamená, že má prísť ku vám. Zároveň mu dajte povel "Sadni!" alebo "Ľahni!" signálom ruky a proti jeho tvári vztiahnite ruku s otvorenou dlaňou, pohyb ruky by sa mal zastaviť asi 30 cm pred psím nosom. Potom ustúpte jeden krok dozadu a stále opakujte slovný povel "Zostaň!" spojený so signálom ruky. Vodítko by malo byť len mierne napnuté, aby pes vedel, že ho máte stále pod kontrolou, ale nesmiete zaň ťahať. Po chvíli psa pochváľte a prepusťte ho povelom "Voľno!". Vykonajte niekoľko cvikov za sebou, potom sa so psom pohrajte, a cvičenie opakujte. Prvú lekciu ukončite až vtedy, keď pes cvik dobre vykoná. Pokročilejšie precvičovanie tohto povelu robte s pomocou desaťmetrového vodítka. Postupujte rovnako, ale od psa sa vzďaľujte na niekoľko krokov, potom do strán, a postupne ho obchádzajte v stále zväčšujúcich sa kruhoch. Pokiaľ sa pes pokúsi vstať, ihneď sa k nemu vráťte a vydajte povel znovu. Spočiatku výcviku je dôležité nepredlžovať neúmerne vzdialenosť a dobu strávenú od psa. Vždy sa ku psovi vráťte a pochváľte ho, pokiaľ zostáva v polohe, ktorú ste udali. Odmeňte ho maškrtou a dajte mu povel "Voľno!". Pokiaľ pes zmení polohu v dobe, keď ste od neho vzdialený, musíte sa vrátiť, jeho polohu usmerniť, a cvik opakovať, nikdy tak nečiňte na diaľku. Toto cvičenie vykonávajte spočiatku na kľudnom mieste bez rušivých podnetov.

Signál ruky: Súčasne s vyslovením povelu vztiahnite proti tvári psa ruku s otvorenou dlaňou. Pri výcviku služobného psa sa používa mierny tlak dlaňou ľavej ruky na špičku nosa psa.

Povel "Ku mňe!"

Spočiatku privolávate psa len menom. Čiňte tak vždy len v prípade, že ste si istí, že vás šteňa bude vnímať a nie je príliš zaujaté niečím iným. Nevolajte šteňa napr. pokiaľ víta niekoho z rodiny, kto práve prišiel domov, mohlo by vás ignorovať. Zavolajte na neho, až jeho vzrušenie opadne, a keď príde, nezabudnite ho pochváliť a odmeniť maškrtou. Vaším cieľom je, aby šteňa prišlo vždy, keď na neho menom zavoláte, preto tak konajte čo najčastejšie, a vždy pre neho majte nachystanú odmenu vo forme jedla alebo hry a prejavte svoje nadšenie. Potom, čo si šteňa navykne na meno, pridružte k nemu povel "Ku mne!". Pokiaľ teda chcete, aby šteňa prišlo, zavoláte jeho meno a hneď za ním vyslovíte povel. Keď je reakcia šteňaťa správna, opäť by mala prísť pochvala a odmena. V prípade, že šteňa príde až na opakované zavolanie, nikdy ho netrestajte, spojí si svoj príchod s trestom, a nabudúce už bude váhať, či má prísť. Po nácviku tohto povelu doma, v kľudnom prostredí, začnite šteňa privykať na tento povel v prostredí rušnejšom, teda na prechádzkach. Vonku ho často volajte a odmeňujte ho striedavo, hrou, pochvalou a maškrtami, a potom ho znovu prepusťte povelom "Voľno!". Nikdy šteňa nevolajte len na konci prechádzky, kedy ho už pripnete na vodítko a odvediete domov, šteňa by si zvyklo, že zavolanie znamená koniec slobody, a mohlo by sa príchodu nabudúce vyhýbať. Maškrty nepoužívajte zakaždým, keď príde, dajte mu najavo, že ste radi, že vás poslúchlo.

Povel "Ku mne!" má byť ukončený predradením psa pred psovoda. Pokiaľ pes zostane pred vami stáť, môžete spočiatku použiť povel "Sadni!" a ľahký tlak na zadok psa. V prípade, že pes pribieha ku vám na povel "Ku mne!", ale nezastaví sa, a chce prebehnúť okolo, zastavte ho povelom "Sadni!". Vo chvíli, kedy ku vám šteňa pribieha, natiahnete pred seba ruku s maškrtou, šteňa ju bude pozorovať so zdvihnutou hlavou a pravdepodobne si sadne samé. Pokiaľ pes odbieha opačným smerom, nikdy za ním neutekajte, ale pokúste sa ho prilákať sadnutím do drepu a volaním alebo sa začnite od neho vzďaľovať. Väčšina psov sa vydá radšej za pánom sama.

Signál ruky: Pri vyslovení povelu "Ku mne!" udrite otvorenou dlaňou ľavej ruky na ľavé stehno. Ďalším možným signálom, ktorý sa používa pri výcviku služobného psa je upaženie a pripaženie ľavej ruky.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Reklama na FBI

(Richard, 14. 2. 2011 15:31)

Všetko vyriešime už na Slovensku za 1€.